تک بیتی مذهبی امام حسین (ع)

تک بیتی امام حسین علیه السلام

هرکس به عشق هیئت تو کرده نوکری
من کفش جفت میکنم و مست و سرخوشم

تک بیتی امام حسین علیه السلام

بعد « لا حول و لا قوة الا بالله »
وحی شد گفتن یک عمر « اباعبدالله »

تک بیتی امام حسین علیه السلام

هر کسی دیوانه ی عشقت نشد عاقل نشد
غیرِ نوکرهایت آقا ، « کُلُّهُم لا یَعقِلون »

تک بیتی امام حسین علیه السلام

دارد محرّم و صَفَرت میرسد ز راه
دلخوش به این دو ماهم و دلتنگ روضه ها

تک بیتی امام حسین علیه السلام

کُتل ، کتیبه ، سیاهی ، صدای ذکر حسین (ع)
خدا کند که محرم همه حرم باشیم

تک بیتی امام حسین علیه السلام

اهل عالم ! دارد از ره ماه ماتم میرسد
هیئتی ها ! یاعلی ؛ دارد محرّم میرسد

تک بیتی امام حسین علیه السلام

« حی علی العزا » ی خدا میرسد به گوش
باید لباس مشکی خود را به تن کنیم

 

تک بیتی امام حسین علیه السلام

حاصل عقل بُوَد عشق و ، جنون میوه ی اوست
هر که از عشق تو دیوانه نشد عاقل نیست

 

تک بیتی امام حسین علیه السلام

وقتی کتیبه های تو را میزنم خوشم
از این به بعد جان خودت ناخوشم نکن