بارگذاری طرح
آیا ساختار دنیا بصورت تصادفی بوجود آمده است ؟

آیا ساختار دنیا بصورت تصادفی بوجود آمده است ؟

تعداد بازدید : 998 تعداد نظرات : 0

اگر پیدایش جهان، نتیجه‌ی تصادف بود، هرج و مرج تکوینی، بر آن حکومت می‌کرد، در نتیجه علمی از علوم وجود نداشت و فلسفه، مفقودالاثر می‌شد، چون پیدایش علم و فلسفه، بر اثر وجود قوانین کلی و قواعد جاری در طبایع است.

 

دانشمندی می‌گوید: احتمال پیدایش زندگی از تصادفات به اندازه‌ای است که یک کتاب قطور لغت، بر اثر انفاجاری در یک چاپخانه بوجود آید.

دانشمندی دیگر می‌گوید: فعل و انفعالات سلول حیوانی، به قدری عجیب و پیچیده است که کوچکترین انحراف آن، موجب بیماری بیمار می‌شود. تعجب آور است که سازمانی به پیچیدگی یک سلول حیوانی، خود به خود بتواند به حیات و فعالیت خویش، ادامه دهد. برای این کار، حتما وجود خالق و پروردگار فوق العاده حکیمی ضرورت دارد.

دانشمند سومی می‌گوید: آیا ساختمان رادار، که از چندین ماشین خودکار، ترکیب سافته، نتیجه‌ی اراده‌ی یک سازنده است یا تصادف محض؟؟ عقل سالم نمی‌تواند باور کند که تصادف باشد.

آیا تصادف است یا اراده، که یک رادار کوچک، یعنی خفاش را بوجود آروده است؟ راداری که برای جهت یابی، نه احتیاج به دقت دارد و نه تعمیر و تا ابد می‌تواند رادارهایی مانند خود بسازد.

ملکه‌ی زنبوران عسل، صدها تخم می‌گذارد که تنها یک از آنها ماده می‌شود و ملکه‌ی آینده خواهد بود و بقیه، نر می‌شوند که کارگران آینده را تشکیل دهند. این قانون در همه‌ی زنبوران عسل روی زمین، جریان داشته و دارد، اگر این جریان از روی تصادف بود، بایستی گاهی یکی از تخم‌ها نر و بقیه همگی ماده بشوند.

دانشمند چهارمی می‌گوید: تناسب میان آب دریاها و قسمت‌های خشک زمین و حجم هوا به قدری دقیق است که هر متفکری را مات و متحیر می‌سازد. باورکردنی نیست که این نسبت دقیق، خودبخود پیدا شده باشد.

آیا عقل باور می‌کند که در صد میلیون احتمال، یک احتمال، با وجود حیات تطبیق کند و بقیه‌ی احتمال ها، نابودی حیات را اقتضا کنند؟

عقل می‌خندد به سخنی که بگوید: تصادف موجب شده که یک احتمال محقق شود و نود و نه میلیون و نهصد و نود و نه هزار و نهصد و نود و نه احتمال دیگر، محقق نشود.

دانشمندی می‌گوید: آیا عقل باور می‌کند که تصادفه شده که گل، شیره‌ای که مطبوع حشرات است تهیه کرده تا آنها را به دور خود جمع کند؟ در مقابل، حشرات نیز وسیله تلقیح آن باشند؟

آیا این اتفاقی است که دانه‌های ریز گرده، وارد تخمدان گل شود و تلقیح بدین وسیله محقق گردد، در نتیجه بذر لازم برای تولید نبات و گل سال آینده را به وجود آورد؟

 

 

تمامی این‌ها، سوالاتی است بر رد این گفته که : این دنیا بصورت اتفاقی بوجود آمده است

نام و نام خانوادگی
پست الکترونیکی
کد امنیتی :