آثار خود را بفروشید

قوانین و مقررات

قوانین و مقررات فعالیت در سایت قنوت

برای استفاده و یا  همکاری در فروش آثار در سایت قنوت لطفا قوانین و مقررات را با دقت مطالعه نمایید

قوانین خریداری و استفاده از آثار

قوانین بارگذاری آثار

قوانین قیمت گذاری

فروش آثار غیر قانونی