بارگذاری طرح

حمیدرضا پورآقایی

میدان انقلاب - کارگر جنوبی - پاساژ مهستان
09351448976 - تــدویــن فیــلم و طراحــی مذهبــی
دنبال کردن این طراح ارسال پیام به طراح تعداد دنبال کنندگان این طراح : 152 تعداد آثار این طراح : 620
طرح-لایه-باز-اطلاعیه-هیئت-مراسم-جشن-عید-غدیر-خم طرح لایه باز اطلاعیه هیئت مراسم جشن عید غدیر خم
طراح : حمیدرضا پورآقایی ۱۵,۰۰۰تومان
بازدید : 268 تاریخ انتشار : 1400/5/4
طرح-لایه-باز-پشت-منبر-جشن-عید-غدیر-خم طرح لایه باز پشت منبر جشن عید غدیر خم
طراح : حمیدرضا پورآقایی ۳۰,۰۰۰تومان
بازدید : 273 تاریخ انتشار : 1400/5/3
طرح-لایه-باز-اطلاعیه-هیئت-مراسم-جشن-عید-غدیر-خم طرح لایه باز اطلاعیه هیئت مراسم جشن عید غدیر خم
طراح : حمیدرضا پورآقایی ۱۵,۰۰۰تومان
بازدید : 31 تاریخ انتشار : 1400/5/3
طرح-لایه-باز-پشت-منبر-جشن-عید-غدیر-خم طرح لایه باز پشت منبر جشن عید غدیر خم
طراح : حمیدرضا پورآقایی ۳۰,۰۰۰تومان
بازدید : 229 تاریخ انتشار : 1400/5/2
طرح-لایه-باز-اطلاعیه-هیئت-مراسم-جشن-عید-غدیر-خم طرح لایه باز اطلاعیه هیئت مراسم جشن عید غدیر خم
طراح : حمیدرضا پورآقایی ۱۵,۰۰۰تومان
بازدید : 226 تاریخ انتشار : 1400/5/2
طرح-لایه-باز-اطلاعیه-هیئت-شهادت-حضرت-مسلم-ابن-عقیل-(علیه-السلام) طرح لایه باز اطلاعیه هیئت شهادت حضرت مسلم ابن عقیل (علیه السلام)
طراح : حمیدرضا پورآقایی ۱۵,۰۰۰تومان
بازدید : 187 تاریخ انتشار : 1400/4/27
طرح-لایه-باز-اطلاعیه-هیئت-شهادت-حضرت-مسلم-ابن-عقیل-(علیه-السلام) طرح لایه باز اطلاعیه هیئت شهادت حضرت مسلم ابن عقیل (علیه السلام)
طراح : حمیدرضا پورآقایی ۱۵,۰۰۰تومان
بازدید : 154 تاریخ انتشار : 1400/4/27
طرح-لایه-باز-اطلاعیه-هیئت-مراسم-شهادت-امام-محمدباقر-علیه-السلام طرح لایه باز اطلاعیه هیئت مراسم شهادت امام محمدباقر علیه السلام
طراح : حمیدرضا پورآقایی ۱۵,۰۰۰تومان
بازدید : 123 تاریخ انتشار : 1400/4/23
طرح-لایه-باز-اطلاعیه-هیئت-شهادت-امام-جواد-الائمه-علیه-السلام طرح لایه باز اطلاعیه هیئت شهادت امام جواد الائمه علیه السلام
طراح : حمیدرضا پورآقایی ۱۵,۰۰۰تومان
بازدید : 172 تاریخ انتشار : 1400/4/16
طرح-لایه-باز-اطلاعیه-هیئت-میلاد-امام-رضا-علیه-السلام طرح لایه باز اطلاعیه هیئت میلاد امام رضا علیه السلام
طراح : حمیدرضا پورآقایی ۱۵,۰۰۰تومان
بازدید : 300 تاریخ انتشار : 1400/3/30
طرح-لایه-باز-اطلاعیه-هیئت-میلاد-امام-رضا-علیه-السلام طرح لایه باز اطلاعیه هیئت میلاد امام رضا علیه السلام
طراح : حمیدرضا پورآقایی ۱۵,۰۰۰تومان
بازدید : 175 تاریخ انتشار : 1400/3/30
طرح-لایه-باز-اطلاعیه-هیئت-میلاد-امام-رضا-علیه-السلام طرح لایه باز اطلاعیه هیئت میلاد امام رضا علیه السلام
طراح : حمیدرضا پورآقایی ۱۵,۰۰۰تومان
بازدید : 330 تاریخ انتشار : 1400/3/28
طرح-لایه-باز-اطلاعیه-هیئت-میلاد-امام-رضا-علیه-السلام طرح لایه باز اطلاعیه هیئت میلاد امام رضا علیه السلام
طراح : حمیدرضا پورآقایی ۱۵,۰۰۰تومان
بازدید : 241 تاریخ انتشار : 1400/3/27
طرح-لایه-باز-اطلاعیه-هیئت-میلاد-امام-رضا-علیه-السلام طرح لایه باز اطلاعیه هیئت میلاد امام رضا علیه السلام
طراح : حمیدرضا پورآقایی ۱۵,۰۰۰تومان
بازدید : 94 تاریخ انتشار : 1400/3/27
طرح-لایه-باز-اطلاعیه-هیئت-دهه-کرامت-میلاد-امام-رضا-و-حضرت-معصومه-سلام-الله-علیها طرح لایه باز اطلاعیه هیئت دهه کرامت میلاد امام رضا و حضرت معصومه سلام الله علیها
طراح : حمیدرضا پورآقایی ۱۵,۰۰۰تومان
بازدید : 109 تاریخ انتشار : 1400/3/27
طرح-لایه-باز-پشت-منبر-میلاد-امام-رضا-علیه-السلام طرح لایه باز پشت منبر میلاد امام رضا علیه السلام
طراح : حمیدرضا پورآقایی ۳۰,۰۰۰تومان
بازدید : 112 تاریخ انتشار : 1400/3/26
طرح-لایه-باز-اطلاعیه-هیئت-میلاد-امام-رضا-علیه-السلام طرح لایه باز اطلاعیه هیئت میلاد امام رضا علیه السلام
طراح : حمیدرضا پورآقایی ۱۵,۰۰۰تومان
بازدید : 175 تاریخ انتشار : 1400/3/26
طرح-لایه-باز-اطلاعیه-هیئت-میلاد-امام-رضا-علیه-السلام طرح لایه باز اطلاعیه هیئت میلاد امام رضا علیه السلام
طراح : حمیدرضا پورآقایی ۱۵,۰۰۰تومان
بازدید : 356 تاریخ انتشار : 1400/3/24
طرح-لایه-باز-دهه-کرامت-میلاد-حضرت-معصومه-و-امام-رضا-علیهم-السلام طرح لایه باز دهه کرامت میلاد حضرت معصومه و امام رضا علیهم السلام
طراح : حمیدرضا پورآقایی ۱۵,۰۰۰تومان
بازدید : 176 تاریخ انتشار : 1400/3/23
طرح-لایه-باز-پشت-منبر-میلاد-حضرت-فاطمه-معصومه-سلام-الله-علیها طرح لایه باز پشت منبر میلاد حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها
طراح : حمیدرضا پورآقایی ۳۰,۰۰۰تومان
بازدید : 170 تاریخ انتشار : 1400/3/20
طرح-لایه-باز-پشت-منبر-میلاد-حضرت-فاطمه-معصومه-سلام-الله-علیها طرح لایه باز پشت منبر میلاد حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها
طراح : حمیدرضا پورآقایی ۳۰,۰۰۰تومان
بازدید : 171 تاریخ انتشار : 1400/3/20
طرح-لایه-باز-اطلاعیه-هیئت-شهادت-امام-جعفر-صادق-علیه-السلام طرح لایه باز اطلاعیه هیئت شهادت امام جعفر صادق علیه السلام
طراح : حمیدرضا پورآقایی ۱۵,۰۰۰تومان
بازدید : 174 تاریخ انتشار : 1400/3/14
طرح-لایه-باز-اطلاعیه-هیئت-شهادت-امام-جعفر-صادق-علیه-السلام طرح لایه باز اطلاعیه هیئت شهادت امام جعفر صادق علیه السلام
طراح : حمیدرضا پورآقایی ۱۵,۰۰۰تومان
بازدید : 82 تاریخ انتشار : 1400/3/13
طرح-لایه-باز-اطلاعیه-هیئت-شهادت-امام-جعفر-صادق-علیه-السلام طرح لایه باز اطلاعیه هیئت شهادت امام جعفر صادق علیه السلام
طراح : حمیدرضا پورآقایی ۱۵,۰۰۰تومان
بازدید : 142 تاریخ انتشار : 1400/3/13
نمایش طرح های بیشتر . . .