بارگذاری طرح

حمیدرضا پورآقایی

میدان انقلاب - کارگر جنوبی - پاساژ مهستان
09351448976 - تــدویــن فیــلم و طراحــی مذهبــی
دنبال کردن این طراح ارسال پیام به طراح تعداد دنبال کنندگان این طراح : 59 تعداد آثار این طراح : 323
طرح-لایه-باز-اطلاعیه-هیئت-شهادت-امام-صادق-علیه-السلام طرح لایه باز اطلاعیه هیئت شهادت امام صادق علیه السلام
طراح : حمیدرضا پورآقایی ۵,۰۰۰تومان
بازدید : 33 تاریخ انتشار : 1398/4/6
طرح-لایه-باز-پشت-مداح-شهادت-امام-صادق-علیه-السلام طرح لایه باز پشت مداح شهادت امام صادق علیه السلام
طراح : حمیدرضا پورآقایی ۱۵,۰۰۰تومان
بازدید : 42 تاریخ انتشار : 1398/4/5
طرح-لایه-باز-اطلاعیه-شهادت-امام-صادق-علیه-السلام طرح لایه باز اطلاعیه شهادت امام صادق علیه السلام
طراح : حمیدرضا پورآقایی ۵,۰۰۰تومان
بازدید : 95 تاریخ انتشار : 1398/4/5
طرح-لایه-باز-اطلاعیه-شهادت-امام-صادق-علیه-السلام طرح لایه باز اطلاعیه شهادت امام صادق علیه السلام
طراح : حمیدرضا پورآقایی ۵,۰۰۰تومان
بازدید : 138 تاریخ انتشار : 1398/4/4
طرح-لایه-باز-شهادت-امام-صادق-علیه-السلام طرح لایه باز شهادت امام صادق علیه السلام
طراح : حمیدرضا پورآقایی ۵,۰۰۰تومان
بازدید : 121 تاریخ انتشار : 1398/4/2
طرح-لایه-باز-شهادت-حضرت-عبدالعظیم-و-حمزه-سیدالشهدا-علیهم-السلام طرح لایه باز شهادت حضرت عبدالعظیم و حمزه سیدالشهدا علیهم السلام
طراح : حمیدرضا پورآقایی ۵,۰۰۰تومان
بازدید : 257 تاریخ انتشار : 1398/3/23
طرح-لایه-باز-اطلاعیه-مراسم-سالروز-تخریب-بقیع طرح لایه باز اطلاعیه مراسم سالروز تخریب بقیع
طراح : حمیدرضا پورآقایی ۵,۰۰۰تومان
بازدید : 375 تاریخ انتشار : 1398/3/20
طرح-لایه-باز-اطلاعیه-عزای-سالروز-تخریب-قبور-ائمه-بقیع-علیهم-السلام طرح لایه باز اطلاعیه عزای سالروز تخریب قبور ائمه بقیع علیهم السلام
طراح : حمیدرضا پورآقایی ۵,۰۰۰تومان
بازدید : 285 تاریخ انتشار : 1398/3/18
طرح-لایه-باز-اطلاعیه-عزاداری-ایام-تخریب-بقیع طرح لایه باز اطلاعیه عزاداری ایام تخریب بقیع
طراح : حمیدرضا پورآقایی ۵,۰۰۰تومان
بازدید : 243 تاریخ انتشار : 1398/3/16
طرح-لایه-باز-جلسه-سالروز-تخریب-قبور-ائمه-بقیع-علیهم-السلام طرح لایه باز جلسه سالروز تخریب قبور ائمه بقیع علیهم السلام
طراح : حمیدرضا پورآقایی ۵,۰۰۰تومان
بازدید : 408 تاریخ انتشار : 1398/3/13
طرح-لایه-باز-اطلاعیه-مراسم-وداع-با-ماه-رمضان طرح لایه باز اطلاعیه مراسم وداع با ماه رمضان
طراح : حمیدرضا پورآقایی ۵,۰۰۰تومان
بازدید : 330 تاریخ انتشار : 1398/3/9
طرح-لایه-باز-پشت-منبر-شهادت-امام-علی-علیه-السلام طرح لایه باز پشت منبر شهادت امام علی علیه السلام
طراح : حمیدرضا پورآقایی ۱۵,۰۰۰تومان
بازدید : 192 تاریخ انتشار : 1398/3/4
طرح-لایه-باز-اطلاعیه-هیئت-شهادت-امام-علی-علیه-السلام طرح لایه باز اطلاعیه هیئت شهادت امام علی علیه السلام
طراح : حمیدرضا پورآقایی ۵,۰۰۰تومان
بازدید : 225 تاریخ انتشار : 1398/3/4
طرح-لایه-باز-اطلاعیه-شهادت-امام-علی-علیه-السلام طرح لایه باز اطلاعیه شهادت امام علی علیه السلام
طراح : حمیدرضا پورآقایی ۵,۰۰۰تومان
بازدید : 231 تاریخ انتشار : 1398/3/4
طرح-لایه-باز-اطلاعیه-شهادت-امام-علی-علیه-السلام طرح لایه باز اطلاعیه شهادت امام علی علیه السلام
طراح : حمیدرضا پورآقایی ۵,۰۰۰تومان
بازدید : 122 تاریخ انتشار : 1398/3/3
طرح-لایه-باز-پشت-منبر-شهادت-امام-علی-علیه-السلام طرح لایه باز پشت منبر شهادت امام علی علیه السلام
طراح : حمیدرضا پورآقایی ۱۵,۰۰۰تومان
بازدید : 219 تاریخ انتشار : 1398/3/2
طرح-لایه-باز-اطلاعیه-شهادت-امام-علی-علیه-السلام طرح لایه باز اطلاعیه شهادت امام علی علیه السلام
طراح : حمیدرضا پورآقایی ۵,۰۰۰تومان
بازدید : 438 تاریخ انتشار : 1398/3/2
طرح-لایه-باز-پشت-منبر-شب-قدر-و-شهادت-امام-علی-علیه-السلام طرح لایه باز پشت منبر شب قدر و شهادت امام علی علیه السلام
طراح : حمیدرضا پورآقایی ۱۵,۰۰۰تومان
بازدید : 204 تاریخ انتشار : 1398/3/1
طرح-لایه-باز-اطلاعیه-شب-قدر-و-شهادت-امام-علی-علیه-السلام طرح لایه باز اطلاعیه شب قدر و شهادت امام علی علیه السلام
طراح : حمیدرضا پورآقایی ۵,۰۰۰تومان
بازدید : 354 تاریخ انتشار : 1398/3/1
طرح-لایه-باز-اطلاعیه-شهادت-امام-علی-علیه-السلام طرح لایه باز اطلاعیه شهادت امام علی علیه السلام
طراح : حمیدرضا پورآقایی ۵,۰۰۰تومان
بازدید : 316 تاریخ انتشار : 1398/2/31
طرح-لایه-باز-اطلاعیه-شبهای-قدر-و-شهادت-امام-علی-علیه-السلام طرح لایه باز اطلاعیه شبهای قدر و شهادت امام علی علیه السلام
طراح : حمیدرضا پورآقایی ۵,۰۰۰تومان
بازدید : 299 تاریخ انتشار : 1398/2/31
طرح-لایه-باز-اطلاعیه-میلاد-امام-حسن-مجتبی-علیه-السلام طرح لایه باز اطلاعیه میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام
طراح : حمیدرضا پورآقایی ۵,۰۰۰تومان
بازدید : 249 تاریخ انتشار : 1398/2/28
طرح-لایه-باز-اطلاعیه-میلاد-امام-حسن-مجتبی-علیه-السلام طرح لایه باز اطلاعیه میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام
طراح : حمیدرضا پورآقایی ۵,۰۰۰تومان
بازدید : 264 تاریخ انتشار : 1398/2/28
طرح-لایه-باز-میلاد-امام-حسن-مجتبی-علیه-السلام طرح لایه باز میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام
طراح : حمیدرضا پورآقایی ۵,۰۰۰تومان
بازدید : 254 تاریخ انتشار : 1398/2/26
نمایش طرح های بیشتر . . .