آثار خود را بفروشید

رضا شامی

@rezashami

تهران / شهریار
آبرویم را بگیر و آب رویم را نگیر... گریه ام وقتی نمیگیرد خجالت می کشم...
توجه : وبسایت قنوت تنها مسئولیت پرداخت ها و خرید های انجام شده درون خود وبسایت را بر عهده دارد
61
دنبال کنندگان
118
تعداد آثار
همه آثار رضا شامی